Eagle Skeleton
Nychos

Eagle Skeleton

Tusche auf Papier

2016

59.4 x 42 cm

€2,600.00